Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy
Pragi-Południe w Warszawie Beniamina Kiewra

 

Kancelaria Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Południe w Warszawie Beniamina Kiewra dąży do zapewnienia maksymalnej sprawności, szybkości i rzetelności prowadzonych postępowań egzekucyjnych. Korzystamy z szeregu rozwiązań informatycznych wpływających na szybkość i skuteczność postępowania egzekucyjnego. Wierzycielom umożliwiamy dostęp do prowadzonych postępowań z pozycji Monitora Postępowania Egzekucyjnego. Szczegółowe informacje znajdą Państwo w zakładce Kancelaria.

Dzień przyjęć interesantów wyznaczono na każdy wtorek w godzinach 10:00 – 18:00